تصاوير منتخب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «به این افراد روى خوش نشان ندهید!!» ثبت شده است

۰

به این افراد روى خوش نشان ندهید!!


به این افراد روى خوش نشان ندهید!!


هنگام رویارویى با اشخاص سخن‌چین، رعایت نکات زیر ضرورى است: 1. او را نهى از منکر کنیم و زشتى کارش را به او گوشزد نموده، نصیحتش کنیم. 2. در صورتى که بر این کار خود اصرار ورزد او را از خود دور کنیم. 3. با اعتماد به سخن او، نسبت به دیگران بدگمان نشویم. 4. پس از شنیدن سخن او، در پى جست‌وجو و تحقیق از کسانى که درباره آنان سخن رفته، برنیاییم.

فرآوری: آمنه اسفندیاری-بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
حدیث