تصاوير منتخب

۲ مطلب با موضوع «موضوعات روز» ثبت شده است

۰

دعوت از مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه

موضوعات روز

بسم الله الرحمن الرحیم

در روز شنبه1393/12/23آقای مهندس کاظمی مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه،همراه آقای مهندس جلیلیان معاون او،آقای صیدمحمدی مسئول منابع طبیعی گواور،آقای شفیعی رئیس آموزش وپرورش،وحجت السلام والمسلمین حیدر محمدی امام جماعت مسجد جامع شهر سرمست گواور،وآقای حمیدرضا شیرمحمدی مدیر مسئول کانون رهروان شهداء مسجد جامع سرمست جلسه ای در رابطه با حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی برگزار نمودند.این جلسه که به دعوت حجت السلام حیدر محمدی برگزار گردیدوفرمودند برای حفظ محیط زیست باید مسئولان دست به دست هم دهند وراهکارهای بهتری بکار ببرند.تا جنگلهاومنابع طبیعی عمر بیشتری داشته باشند.ودر این رابطه مدیر مسئول کانون رهروان شهداء پیشنهاددادند اگر در هر روستایی همیار محیط بان داشته باشند بهتر از محیط زیست وحیواناتی که توسط شکار چیان اطراف شکار میشوند حفاظت نمود.آقای مهندس کاظمی هم این پیشنهاد راقبول نمودند وگفتند از این راه کار استفاده خواهند کرد.ودر پایان قول دادند که یک محیط بان در منابع طبیعی گواور مستقر نمایند.