تصاوير منتخب

۲ مطلب با موضوع «احادیث» ثبت شده است

۰

حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص)

احادیث

بسم الله الرحمن الرحیم

                                 حضرت رسول(ص)

اگر ده چیز از مردم ترک شود،ده چیزدیگر جای آن را می گیرد.

1-اگردعاکم شودبلانازل می شود.

2-اگرصدقه ترک شودمرض زیادمی شود.

3-اگرزکات کم شود چهارپایان می میرند.

4-اگرحکومت ظلم کند خشکسالی می شود.

5-اگرزنازیادشود مرگ ناگهانی زیادمی شود.

6-اگرقاضی خلاف حکم کند دشمن بر شما مسلط می شود.

7-اگر ربا زیاد شود زلزله می آید.

8-اگر عهد شکنی شود به قتل مبتلا می شوید.

9-اگر کم فروشی شود به قحطی مبتلا می شوید.

10-اگر امر به معروف ونهی از منکر ترک شود واز اهل بیت پیروی نشود،اشرار به ایشان مسلط می شوند ودعای خوبان مستجاب نمی شود.